اینجا مریخه

– سرخ دیده شدن مریخ به واسطه تراکم بالای اکسید آهنی است که روی آن وجود دارد.

 اگر در مریخ باشید، شما یک آسمان صورتی رنگ خواهید داشت.

– مریخ دارای دو ماه کوچک با شکل نامنظم به نام های «فوبوس»  و «دیموس» است.

– هر سال در مریخ حدود 700 روز زمینی طول می کشد.