جاجرود

از اعماق ارتفاعات رشته کوه های البرز

بدون گاز اُزُن

درباره ما

کارخانه آب معدنی جاجرود پس از انجام آزمایشات کمی و کیفی گوناگون و با بهره گیری از خطوط تولید اروپایی تمام اتوماتیک و بدون هیچ دخالت دست در سال 1390 تاسیس و بهره برداری گردید. منبع آب جاجرود جواهری است که در اعماق ارتفاعات رشته کوه های البرز قرار دارد که به دلیل بالا بودن از سطح دریا با حداقل نیترات و نیتریت و عاری از هر گونه آلودگی می‌باشد.این مجموعه تمام اهداف خود را متمرکز کرده تا کمترین آسیب را به طبیعت و بالاترین کیفیت را به مصرف کننده برساند. در حال حاظر آب معدنی جاجرود بدون گاز اُزُن هیچ گونه مواد افزدونی می‌باشد.